همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد پـــوریــا ولــــی نابود شدند و بازیکن (پوریا ولی (پهلوان نامدار توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر داش مـمـد*پـوریـاولی ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم (پوریا ولی (پهلوان نامدار و اتحاد پـــوریــا ولــــی ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.

وضعیت

شروع : ‏1397/07/28       پایان : ‏1397/09/23       3553 بازیکن       نوع : سوپر اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [-481, 489] ‏1397/09/18 16:01:39 غارت شده (پوریا ولی (پهلوان نامدار ‏1397/09/18 21:30:49
2 (پوریا ولی (پهلوان نامدار Ali.SehaT/رضا لورد ‏1397/09/18 22:11:38 انتقال داده شده کـــمــــانـــــدار ‏1397/09/18 23:11:31
3 کـــمــــانـــــدار ReZa KhZ/Morteza ‏1397/09/18 23:11:31 انتقال داده شده (پوریا ولی (پهلوان نامدار ‏1397/09/18 23:46:22
4 (پوریا ولی (پهلوان نامدار M.KeSel*M.Rashidi ‏1397/09/18 23:46:22 انتقال داده شده ملیکا5 ‏1397/09/19 01:16:31
5 ملیکا5 بـــردیــا و درســـا ‏1397/09/19 01:16:31 انتقال داده شده کـــمــــانـــــدار ‏1397/09/19 01:29:49
6 کـــمــــانـــــدار M.dragon/Mr.mohamad ‏1397/09/19 03:14:53 انتقال داده شده mr.eggplant ‏1397/09/19 03:48:14
7 mr.eggplant amirfarazi/Mori.Ash ‏1397/09/19 03:48:14 انتقال داده شده ملیکا5 ‏1397/09/19 04:11:41
8 ملیکا5 نابودگر*روزبـه*ابولی ‏1397/09/19 04:11:41 انتقال داده شده آشوکا ‏1397/09/19 04:59:21
9 آشوکا m.r.sedigh ‏1397/09/19 04:59:21 انتقال داده شده (پوریا ولی (پهلوان نامدار ‏1397/09/19 05:40:09
10 (پوریا ولی (پهلوان نامدار میثم حاتمی/صادق ‏1397/09/19 05:40:09 انتقال داده شده mr.eggplant ‏1397/09/19 06:57:23
11 mr.eggplant S.senator/amir5250 ‏1397/09/19 06:57:23 انتقال داده شده (پوریا ولی (پهلوان نامدار ‏1397/09/19 07:48:24
12 (پوریا ولی (پهلوان نامدار زنـده یــاد Ramin007 ‏1397/09/19 07:48:24 انتقال داده شده کـــمــــانـــــدار ‏1397/09/19 09:25:25
13 کـــمــــانـــــدار آشوکا/hl72 ‏1397/09/19 09:25:25 انتقال داده شده (پوریا ولی (پهلوان نامدار ‏1397/09/19 10:18:16
14 (پوریا ولی (پهلوان نامدار داش مـمـد*پـوریـاولی ‏1397/09/19 12:35:38 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 (پوریا ولی (پهلوان نامدار 12 پـــوریــا ولــــی تسخیر
2 old white eagle (( 201+ * 190- ))2 هیچی مثل رفاقت نیست تسخیر
3 old white eagle (( 188- * 199- ))9 هیچی مثل رفاقت نیست تسخیر
4 sir william m 00:00:10 ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ تسخیر
5 old white eagle (( 183+ * 390- ))*12 هیچی مثل رفاقت نیست تسخیر
6 ashkboooos b_d r o f a g h a تسخیر
7 old white eagle .............. هیچی مثل رفاقت نیست تسخیر
8 black_gold 017 پـــوریــا ولــــی تسخیر
9 bingoo2018 bingoo city(6) joker تسخیر
10 amirrezasarhhh witirune *کـــوروش بـــزرگ* تسخیر
11 sultan_puzzle sultan_puzzle's city (11) کـــــوروش بــــزرگ تسخیر
12 mohammad-gam سرزمین کهن . 20 *کـــوروش بـــزرگ* تسخیر
13 wacker72 B ارتــــــش طــلایــی محافظت
14 poroplayer Abandoned city 18424 کـــــوروش بــــزرگ محافظت
15 old white eagle (( 110+ * 396- ))7 هیچی مثل رفاقت نیست محافظت
16 old white eagle (( 387+ * 165- ))**3 هیچی مثل رفاقت نیست محافظت
17 barghashtim coocoooli coo ایران محافظت
18 old white eagle (( 380+ * 332- ))4 هیچی مثل رفاقت نیست محافظت
19 old white eagle (( 201+ * 190- ))2 هیچی مثل رفاقت نیست محافظت
20 black_gold 017 پـــوریــا ولــــی محافظت
21 old white eagle (( 411- * 14+ ))**10 هیچی مثل رفاقت نیست محافظت
22 آشوکا 22222 پـــوریــا ولــــی محافظت
23 mohammad-gam سرزمین کهن . 4 *کـــوروش بـــزرگ* محافظت
24 آشوکا ashoka پـــوریــا ولــــی محافظت
#بازیکناتحاد
1 lorestan67 کـــــوروش بــــزرگ
2 old white eagle هیچی مثل رفاقت نیست
3 کـــمــــانـــــدار پـــوریــا ولــــی
4 child of devil *کـــوروش بـــزرگ*
5 lorestan67 کـــــوروش بــــزرگ
6 کـــمــــانـــــدار پـــوریــا ولــــی
7 (پوریا ولی (پهلوان نامدار پـــوریــا ولــــی
8 (پوریا ولی (پهلوان نامدار پـــوریــا ولــــی
9 shigan کـــــوروش بــــزرگ
10 sultan_puzzle کـــــوروش بــــزرگ
11 old white eagle هیچی مثل رفاقت نیست
12 جامونده های اربعین لقمان نخودی
13 جامونده های اربعین لقمان نخودی
14 آشوکا پـــوریــا ولــــی
15 mohammad-gam *کـــوروش بـــزرگ*
16 جامونده های اربعین لقمان نخودی
17 old white eagle هیچی مثل رفاقت نیست
18 black_gold پـــوریــا ولــــی
19 pink tigers
20 کـــمــــانـــــدار پـــوریــا ولــــی
21 ali06 رستاخیز
22 کـــمــــانـــــدار پـــوریــا ولــــی
23 mohammad-gam *کـــوروش بـــزرگ*
24 ali4309 پـــوریــا ولــــی
25 bingoo2018 joker
26 black_gold پـــوریــا ولــــی
27 (پوریا ولی (پهلوان نامدار پـــوریــا ولــــی
28 sultan_puzzle کـــــوروش بــــزرگ
29 heeeeeeeeey (( 007 ))
30 d!kt@tor blade of the gods
31 javad.hercol *کـــوروش بـــزرگ*
32 sultan_puzzle کـــــوروش بــــزرگ
33 mohsenid *کـــوروش بـــزرگ*
34 آشوکا پـــوریــا ولــــی
35 shigan کـــــوروش بــــزرگ
36 آشوکا پـــوریــا ولــــی
37 bingoo2018 joker
38 shigan کـــــوروش بــــزرگ
39 sultan_puzzle کـــــوروش بــــزرگ
40 mr.eggplant پـــوریــا ولــــی
41 bingoo2018 joker
42 sultan_puzzle کـــــوروش بــــزرگ
43 hossein_gh1990 *کـــوروش بـــزرگ*
44 کـــمــــانـــــدار پـــوریــا ولــــی
45 shudow blade of the gods
46 کـــمــــانـــــدار پـــوریــا ولــــی
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین جامونده های اربعین
مهاجمین ragnaar
مهاجمین heeeeeeeeey
مهاجمین old white eagle
مهاجمین sir william m
مهاجمین mr._.gantz
مهاجمین wacker72
مهاجمین godalone
مهاجمین ber$erker
مهاجمین ملیکا5
@مدافعین
مهاجمین sahradar
مهاجمین hamed2i
مهاجمین ایران1444
مهاجمین 2 nd
مهاجمین heeeeeeeeey
مهاجمین godalone
مهاجمین wacker72
مهاجمین peymaneshone
مهاجمین ماداگاسکار2018
@غارت کنندگان
مهاجمین sir william m
مهاجمین جامونده های اربعین
مهاجمین (پوریا ولی (پهلوان نامدار
مهاجمین old white eagle
مهاجمین ber$erker
مهاجمین heeeeeeeeey
مهاجمین hame khooba
مهاجمین sahradar
مهاجمین ragnaar
مهاجمین wacker72
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین جامونده های اربعین
مهاجمین old white eagle
مهاجمین (پوریا ولی (پهلوان نامدار
مهاجمین m o b h a m
مهاجمین sahradar
مهاجمین child of devil
مهاجمین sir william m
مهاجمین red hammmer
مهاجمین آشوکا
مهاجمین wacker72

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 جامونده های اربعین 4409182
2 (پوریا ولی (پهلوان نامدار 3347267
3 mr.eggplant 3062669
4 old white eagle 2780231
5 shudow 2768542
6 mohsenid 2536155
7 m o b h a m 2296545
8 آشوکا 2276553
9 zoubin 2107414
10 amirramzany 2009851

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 (پوریا ولی (پهلوان نامدار 66006733
2 جامونده های اربعین 13333672
3 mohsenid 5335902
4 amirrezasarhhh 4658140
5 مدافعان 3541147
6 old white eagle 3001089
7 barghashtim 2992044
8 mohammad-gam 2439085
9 hl72 1901430
10 کـــمــــانـــــدار 1444392

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 (پوریا ولی (پهلوان نامدار 29728575452
2 جامونده های اربعین 28612822684
3 old white eagle 24056662346
4 کـــمــــانـــــدار 19108167412
5 mr.eggplant 13709811337
6 cat2018 10881994073
7 ملیکا5 9285512196
8 lorestan67 8125743389
9 m o b h a m 7590921118
10 shudow 7073784080

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 (پوریا ولی (پهلوان نامدار 27823
2 کـــمــــانـــــدار 25571
3 shah47 25531
4 m o b h a m 25362
5 old white eagle 24950
6 آشوکا 24135
7 child of devil 21549
8 hl72 21097
9 silnece 18626
10 lord mj 18241

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 *کـــوروش بـــزرگ* 20626739
2 کـــــوروش بــــزرگ 17078274
3 پـــوریــا ولــــی 12500824
4 blade of the gods 7524627
5 ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ 6081265
6 لقمان نخودی 4665861
7 یاغیان 2778589
8 ارتــــــش طــلایــی 2777358
9 هیچی مثل رفاقت نیست 2375591
10 مازندران 2228064

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 پـــوریــا ولــــی 70983823
2 *کـــوروش بـــزرگ* 17873250
3 لقمان نخودی 13387853
4 کـــــوروش بــــزرگ 5484924
5 ایران 2992029
6 blade of the gods 2885929
7 هیچی مثل رفاقت نیست 2102877
8 ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ 1209263
9 nato 1146118
10 مازندران 1069021

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 پـــوریــا ولــــی 55257429600
2 کـــــوروش بــــزرگ 44622157021
3 *کـــوروش بـــزرگ* 32083698711
4 لقمان نخودی 28984265207
5 هیچی مثل رفاقت نیست 21045044488
6 ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ 19521085816
7 blade of the gods 13796152594
8 یاغیان 7424522797
9 به نامردی نامردا 6544899089
10 ارتــــــش طــلایــی 4960498374

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 *کـــوروش بـــزرگ* 349734
2 کـــــوروش بــــزرگ 274881
3 پـــوریــا ولــــی 190231
4 blade of the gods 120243
5 مازندران 88509
6 ارتــــــش طــلایــی 51063
7 داوطلب انتحاری 47343
8 ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ 42881
9 رستاخیز 29064
10 45155 25362

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 3791

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 1994 % 53
نجار 310 % 8
منجم 708 % 19
صنعتگر 472 % 12
معمار 307 % 8